Ban Qlda “sáng Kiến Khu Vực Ngăn Chặn&lo;ại Trừ Sốt Rét Kháng Thuốc Artemisinin, Giai đoạn 2018-2020”

Tên chính thức Tiếng Việt
BAN QLDA “SÁNG KIẾN KHU VỰC NGĂN CHẶN&LO;ẠI TRỪ SỐT RÉT KHÁNG THUỐC ARTEMISININ, GIAI ĐOẠN 2018-2020”
Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt

Mã số thuế

4700271877
Ngày cấp
2018-07-24

Người đại diện pháp luật

Nguyễn Đình Học

Loại hình doanh nghệp
Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang

Trạng thái

NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở

Số nhà 96, P. Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

Ngành Nghề Chính
Hoạt động y tế
Cơ quan thuế quản lý

Cục Thuế Tỉnh Bắc Kạn

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment

Why You Need A Website

Now