Ban Quản Trị Nhà Chung Cư V-star

Tên chính thức Tiếng Việt
BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ V-STAR
Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt

Mã số thuế

0315188644
Ngày cấp
2018-07-26

Người đại diện pháp luật

Bùi Hào Hùng

Loại hình doanh nghệp
Khác

Trạng thái

NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở

Chung cư V-Star, đường Phú Thuận, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Ngành Nghề Chính
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
Cơ quan thuế quản lý

Chi cục Thuế khu vực Quận 7 – huyện Nhà Bè

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment

Why You Need A Website

Now