Htx Sản Xuất Dịch Vụ Nông Nghiệp Việt Phượng

Tên chính thức Tiếng Việt
HTX SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VIỆT PHƯỢNG
Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt

Mã số thuế

3002091054
Ngày cấp
2017-12-01

Người đại diện pháp luật

Đậu Quang Việt

Loại hình doanh nghệp
Hợp tác xã

Trạng thái

NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở

., Xã Xuân Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ngành Nghề Chính
Chăn nuôi
Cơ quan thuế quản lý

Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment

Why You Need A Website

Now