Htx Thương Mại – Dv Thuận Hoà

Tên chính thức Tiếng Việt
HTX THƯƠNG MẠI – DV THUẬN HOÀ
Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt

Mã số thuế

6300305557
Ngày cấp
2018-07-23

Người đại diện pháp luật

Nguyễn Thị Ênh

Loại hình doanh nghệp
Hợp tác xã

Trạng thái

NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa chỉ trụ sở

nhà thông tin ấp 2, Xã Thuận Hòa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngành Nghề Chính
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Cơ quan thuế quản lý

Chi cục Thuế khu vực II

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment

Why You Need A Website

Now